5S UYGULAMASI / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM – 1/3

5S UYGULAMASI NEDİR? HANGİ AMAÇLA, NERELERDE KULLANILIR?

5S Uygulaması; Genellikle işletmelerde verimi arttırmak için uygulanan bir düzenleme metodudur. Bu konu daha çok endüstri mühendislerinin öğrenip, uyguladıkları bir metottur. Adına 5S denmesinin sebebi, bu düzenlemenin “S” harfi ile başlayan 5 adet adımdan oluşmasıdır. Bu adımların isimleri Japoncadır. Çünkü bu yöntem, Japonya da doğmuş bir yönetim sistematiğidir.

İşletmelerde verim çok önemlidir. Aynı işi, aynı ekipmanla bir günde yapmak yerine üç gün boyunca uğraşmanın bir mantığı yoktur. Mantığının olmamasından da ziyade, bu zaman kaybı işletmenize yerine göre ufak, yerine göreyse ciddi anlamda parasal kayıplar yaşatabilir. Madem ki vakit eşittir nakit, daha kısa sürede ve daha kaliteli üretim yapabileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Japonya da bu ihtiyaçtan dolayı böyle bir metot geliştirilmiştir.5S; Seiri (Ayıklama), Seiton (Düzenleme), Seiso (Temizlik), Seiketsu (Standartlaştırma) ve Shitsuke (Disiplin) olmak üzere 5 adımdan oluşur. Şimdi 5S uygulamasında kullanılan bu adımları biraz açalım.

1. SEİRİ (AYIKLAMA): Belirli aralıklarla, sürekli olarak düzenleme yapılmayan her ortamda illa ki bir karışıklık vardır. Birçok işletmede sadece bir veya iki kez kullanılmış birçok malzeme, yığın halinde ” Belki bir gün bir kez daha kullanırım.” umuduyla belirli yerlerde istiflenmiştir. Bu malzemeler gün geçtikçe çalışma alanlarınızı bir çöplük haline getirecektir. Bu gereksiz malzemelerin ortadan kaldırılması için birinci adım olan ayıklama uygulanır. Kullanım sıklıkları göz önünde bulundurularak bütün malzemeler etiketlenir. Sık kullanılan malzemeler çalışma alanında tutulurken, sık kullanılmayan bütün malzemeler çalışma alanından uzaklaştırılır.

2. SEİTON (DÜZENLEME): Kullanılan ve kullanılmayan malzemeler ayrıldıklarına göre sıra bunların düzenlemesine gelir. Kullanılmayan malzemeler nerelere kaldırılacak. Kullanılan malzemeler ise, çalışma alanı içinde nerelere, nasıl yerleştirilecek. Bu yerleşimler yapılırken ergonomi, iş güvenliği ve kullanılma sıklığına göre çalışana yakınlık göz önünde bulundurulur.

3. SEİSO (TEMİZLİK): İlk iki işlemin sonunda pürüzsüz bir çalışma ortamı hazırlamak için temizlik yapmak şarttır. Temizlikten kasıt, ciddi anlamda tertemiz bir ortam oluşturmaktadır. Bu görev, o ortamda çalışan herkesin ortak görevi ve sorumluluğudur.

4. SEİKETSU (STANDARTLAŞTIRMA): İlk üç adımın sürekli olarak yapılıp, devamının gelmesini sağlama çabasıdır.

5. SHİTSUKE (DİSİPLİN): Standartlaşmayı sürekli denetleyerek, ortamdaki çalışanların ve çalışanları denetleyenlerin, bu kuralları kural olmaktan çıkarıp, işleyişlerinin bir parçası haline getirmelerini amaçlayan adımdır. Bu disiplinin kazanılması için herkese eğitim verilmelidir.

5S’i fabrikalarda, ofislerde, depolarda, atölyelerde ve hatta evlerde, daha da ileriye gidecek olursak karışıklığından sürekli şikayetçi olduğunuz gardrobunuzda bile uygulayabilirsiniz.

Bu sayede dağınıklıktan, kirlilikten ekipmanlarda oluşan arızalardan, kalite eksikliğinden ve verimsizlikten kurtulmuş olursunuz. Sağlıcakla…

2.BÖLÜMÜ OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Kaynak: turgaykayaer.wordpress.com/2015/02/18/5s-neden-onemlidir/
odaendustri.com/2017/01/05/5s-nedir/
odaendustri.com/2017/01/10/5s-uygulamalari-nasil-yapilir/

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir